Gezondheidszorg in Presikhaaf

Informatie over huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen enz. binnen de wijk Presikhaaf

Gezondheidscentrum Presikhaaf:
Volkerakstraat 179-185, 6826 GV Arnhem
Website >>>

 

 

 


Acupunctuurpraktijk

       
Acupunctuurpraktijk Assan
Brekelenkampstraat 5/3
6825 BP Arnhem
tel.
026 - 321 11 71
e-mail:
contact@acupunctuur-assan.nl
website >>>
 

Sifac Clinic
Waalstraat 22
6822 BP Arnhem
Tel. 026 - 379 94 73
e-mail:info@sifaclinic.nl
website >>>

   


Apotheken

       
Presikhaaf 1
Kringapotheek Witteveen/Alphega
Waalstraat 24
6826 BP Arnhem
tel. 026 - 361 41 18
website >>>
  Presikhaaf 2
Apotheek Presikhaaf
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 185
tel. 026 - 361 22 16
website >>>  
   


Consultatiebureau voor Jeugdgezondheidzorg

   
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
tel. 026 - 362 95 89
Voorheen Warmelolaan 31
Website>>>
       


Dagbehandeling, begeleiding en scholing _Pluryn 

   
Hisveltplein 7
6826 LE Arnhem
tel: 088 - 779 50 00
E-mail: klantenbureau@pluryn.nl 
Website >>>
       


Dierenartspraktijk Presikhaaf

       
J.H. Vink
Honigkamp 54
6826 PR Arnhem
tel: 026 - 361 33 51
website >>
       


Diëtisten

       

Presikhaaf 2
Diëtistenpraktijk Vitasens
Gezondheidscentrum Presikhaaf,
Volkerakstraat 185

Zorg & Welzijn
Kramersgildeplein 1

voor beide locaties gelden deze  contactgegevens:
tel. 026 - 351 35 14
e-mail:dietist@vitasens.nl
website >>>

 

Elsweide
Diëtistenpraktijk Sylvia van Daalen
Moersbergenlaan 6
tel. 026 - 443 47 22
e-mail: s.vandaalen@hetnet.nl
website >>>

 

 

 

 

 

IJsselburcht
Kinderdiëtist Lekker eten en Fit
IJsselburcht 3
tel. 06 - 83 23 33 42
e-mail: info@lekkeretenenfit.nl
website >>>

 

 

 

 


EHBO afdeling Presikhaaf  

 


Ergotherapie

   

Leslocatie:
Multifunctioneel Centrum Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem

Secretariaat:
K.N.V. E.H.B.O. afdeling Arnhem-Presikhaaf
Postbus 103
6930 AC Westervoort
website >>>

 

Ergodruckpunt
Druckerstraat 16,
6823 HS Arnhem
tel. 026 443 7736
e-mail: Info@ergodruckpunt.nl
website >>>

 


   


Fysiotherapie

       
Winkelcentrum Presikhaaf
Praktijk voor Fysio- en Haptotherapie
A. Dalhuisen
De Houtmanstraat 90
6826 PL Arnhem
tel. 026 - 361 13 50
e-mail: a.dalhuisen@kpnplanet.nl
 

Presikhaaf 2
Het Fysiotherapeutisch Instituut
Volkerakstraat 179,
6826 GV Arnhem
tel. 026 - 361 00 57
website >>>

 

Over het Lange  Water
FysioDynamiek
Ulenpaslaan 49
6825 EE Arnhem
tel. 026 - 361 20 93
website >>>


Huisartsen en huisartsenpost

   

In gezondheidscentrum Presikhaaf bevinden zich twee huisartsenpraktijken.

Huisartsenpraktijk de Bethaan: informatie >>>

Huisartsenpraktijk Presikhaaf: informatie >>>

Huisartsenposten: informatie >>>

Alle huisartsen werken volgens afspraak.
Voor dringende hulp van de huisarts 's avonds, 's nachts en in het weekend belt u de huisartsenpost tel. 026 389 96 96 of 0900 - 1598 (€ 0,10 per minuut). U kunt hier pas terecht nadat u gebeld hebt. 

   


Huisartsenlaboratorium en Prikposten

   
Presikhaaf 1
De SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost) is een huisartsenlaboratorium gevestigd in Velp, met diverse prikposten in de regio's Arnhem en Nijmegen.
U vindt een prikpost in woonzorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36 Arnhem
Openingstijden:
maandag 08.30 - 10.30 uur en donderdag 08.00 - 09.30 uur. meer informatie labsho.nl
Trombosedienst:
dinsdag 08.00-09.15 uur
 

Presikhaaf 2
In het Gezondheidscentrum Presikhaaf, gevestigd in de Bethaan op de begane grond bevindt zich ook een prikpost van de SHO. (zie Presikhaaf 1)
Volkerakstraat 185 Arnhem.
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 - 11.00 uur.
meer informatie labsho.nl 

 

 

 

 

Over het Lange Water
De Interregionale Rode Kruis Trombosedienst Iedere vrijdag van 08.15 tot 09.15 uur in
Buurtcentrum De Oosthof, Kinderkamp 9 Arnhem

 

 

 

 


Homeopathie

       
C.A. van der Meij
Warmelolaan 2
6825 BN Arnhem
tel. 026 - 364 74 75
website >>>

       


Leefstijlcoaches Arnhem

       

De leefstijlcoaches werken op verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundige, fysiotherapeut of diëtist. Ze begeleiden 50+-ers met een chronische aandoening of een groot risico daarop naar een gezondere leefstijl.
Meer informatie zie website >>> 

   


Logopedie

       Naar boven
Presikhaaf 2
Praktijk voor logopedie
M.J.H. Naber-Melker
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 179
6826GV Arnhem
026 - 364 88 43
website >>>
 

 

   


Oefentherapie

 


Oncologie Netwerk Presikhaaf

   

Oefentherapeut Cesar
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
tel. 026 - 361 40 05
mob. 06 - 83 09 04 43
website >>>

 

 

 

Het netwerk bestaat uit 17 professionals die beschikken over de juiste kennis en ervaring op het gebied van oncologische zorg.
e-mail:info@oncologienetwerkpresikhaaf.nl
website >>>

 

 

   


Pedicuren

       
Presikhaaf 2
Body Culture
Volkerakstraat 26
6826 GM Arnhem
tel: 026 - 361 89 30
Website >>>

  Presikhaaf 2
Pedicure Roos van den Burg
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 179
tel. 026 - 383 08 25
e-mail: Roos@Roospedicure.nl

 

Omgeving winkelcentrum
Pedicure "Paula"
Lange Wal 70
6826 NE Arnhem
tel. 026 - 362 80 70
Website >>>

Over het Lange Water
Andaja
Wieringskamp 12
6825 JD Arnhem
tel: 026 - 363 59 42

 

 

 

Over het Lange Water
PediCares Voetzorg
(Stefanie Janssen pedicure)
Valkhofplein 21
6825 GK Arnhem
Tel: 06 - 43 08 60 66
email: info@pedicaresvoetzorg.nl
website >>>
 

Over het Lange Water
SWOA steunpunt de Weldam
Middachtensingel 39
6825 HG Arnhem
tel. 026 - 361 17 41Tandartsen

       

Presikhaaf 1
Tandartspraktijk A.B.C. Suermondt
Waalstraat 8
6826 BN Arnhem
tel. 026 - 361 23 20

  Winkelcentrum Presikhaaf
H. Verheijden
Hanzestraat 162
6826 MR Arnhem
tel. 026 - 361 00 07
  
 

Elsweide
H.J.J.L. Adolfsen
Drakensteinlaan 1
6825 AP Arnhem
tel. 026-3611411

Mondzorg Presikhaaf
Ringoven 33
6826 TP Arnhem
Tel. 026-364 64 68
info@mondzorgpresikhaaf.nl
www.mondzorgpresikhaaf.nl


 

Mondzorg Presikhaaf omvat de praktijken van M. Hendrikx, N. Logtenberg en
W. van Vollenhoven, samen onder één dak aan de Ringoven 33 op
bedrijventerrein IJsseloord 1.

 Thuiszorg

       
Thuiszorg Midden Gelderland
Verhuisd naar Klarendalseweg 141
6822 GG Arnhem
Telefoon:088-456 09 00
website >>>   

 

Zorg & Welzijn Arnhem
Kramersgildeplein 1
6826 KM Arnhem
tel. 026-363 96 92
e-mail: info@zorgenwelzijnarnhem.nl
website >>>

 

Thuiszorg Groot Gelre
Wichard van Pontlaan 139
6824 GH Arnhem
Telefoon: 026 -  363 9223
E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl website >>>

Het Zorgteam Plus+
Waalstraat 28
6826 BR Arnhem
tel. 026 - 379 00 98 / 06 - 51 71 50 00
e-mail: a.kutuk@hetzorgteamplus.nl
website >>> 
 

 

 

 

   

 

 

 


Verloskundigen

       
Groepspraktijk van Verloskundigen Arnhem
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 183
telefoon: 026-442 26 22
website >>>
       


Zorgbelang Gelderland

       Naar boven
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
Postbus 5310
6802 EH Arnhem
tel. 026-3842822
e-mail: info@zorgbelanggelderland.nl
website >>>