Gezondheidszorg in Presikhaaf

Informatie over huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, tandartsen enz. binnen de wijk Presikhaaf

Gezondheidscentrum Presikhaaf:
Volkerakstraat 179-185, 6826 GV Arnhem
Website >>>

 

 

 


Acupunctuurpraktijk

       
Acupunctuurpraktijk Assan
Brekelenkampstraat 5/3
6825 BP Arnhem
tel.
026 - 321 11 71
e-mail:
contact@acupunctuur-assan.nl
website >>>
 

Sifac Clinic
Waalstraat 22
6822 BP Arnhem
Tel. 026 - 379 94 73
e-mail:info@sifaclinic.nl
website >>>

   


Apotheken

       
Presikhaaf 1
Kringapotheek Witteveen/Alphega
Waalstraat 24
6826 BP Arnhem
tel. 026 - 361 41 18
website >>>
  Presikhaaf 2
Apotheek Presikhaaf
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 185
tel. 026 - 361 22 16
website >>>  
   


Consultatiebureau voor Jeugdgezondheidzorg

   
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
tel. 026 - 362 95 89
Voorheen Warmelolaan 31
Website>>>
       


Dagbehandeling, begeleiding en scholing _Pluryn 

   
Hisveltplein 7
6826 LE Arnhem
tel: 088 - 779 50 00
E-mail: klantenbureau@pluryn.nl 
Website >>>
       


Dierenartspraktijk Presikhaaf

       
J.H. Vink
Honigkamp 54
6826 PR Arnhem
tel: 026 - 361 33 51
website >>
       


Diëtisten

       

Presikhaaf 2
Diëtistenpraktijk Vitasens
Gezondheidscentrum Presikhaaf,
Volkerakstraat 185

Zorg & Welzijn
Kramersgildeplein 1

voor beide locaties gelden deze  contactgegevens:
tel. 026 - 351 35 14
e-mail:dietist@vitasens.nl
website >>>

 

Elsweide
Diëtistenpraktijk Sylvia van Daalen
Moersbergenlaan 6
tel. 026 - 443 47 22
e-mail: s.vandaalen@hetnet.nl
website >>>

 

 

 

 

 

IJsselburcht
Kinderdiëtist Lekker eten en Fit
IJsselburcht 3
tel. 06 - 83 23 33 42
e-mail: info@lekkeretenenfit.nl
website >>>

 

 

 

 


EHBO afdeling Presikhaaf  

 


Ergotherapie

   

Leslocatie:
Multifunctioneel Centrum Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem

Secretariaat:
K.N.V. E.H.B.O. afdeling Arnhem-Presikhaaf
Postbus 103
6930 AC Westervoort
website >>>

 

Ergodruckpunt
Druckerstraat 16,
6823 HS Arnhem
tel. 026 443 7736
e-mail: Info@ergodruckpunt.nl
website >>>

 


   


Fysiotherapie

       
Winkelcentrum Presikhaaf
Praktijk voor Fysio- en Haptotherapie
A. Dalhuisen
De Houtmanstraat 90
6826 PL Arnhem
tel. 026 - 361 13 50
e-mail: a.dalhuisen@kpnplanet.nl
 

Presikhaaf 2
Het Fysiotherapeutisch Instituut
Volkerakstraat 179,
6826 GV Arnhem
tel. 026 - 361 00 57
website >>>

 

Over het Lange  Water
FysioDynamiek
Ulenpaslaan 49
6825 EE Arnhem
tel. 026 - 361 20 93
website >>>


Huisartsen en huisartsenpost

   

In gezondheidscentrum Presikhaaf bevinden zich twee huisartsenpraktijken.

Huisartsenpraktijk de Bethaan: informatie >>>

Huisartsenpraktijk Presikhaaf: informatie >>>

Huisartsenposten: informatie >>>

Alle huisartsen werken volgens afspraak.
Voor dringende hulp van de huisarts 's avonds, 's nachts en in het weekend belt u de huisartsenpost 0900 - 1598 (€ 0,10 per minuut). U kunt hier pas terecht nadat u gebeld hebt. 

   


Huisartsenlaboratorium en Prikposten

   
Presikhaaf 1
De SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost) is een huisartsenlaboratorium gevestigd in Velp, met diverse prikposten in de regio's Arnhem en Nijmegen.
U vindt een prikpost in woonzorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36 Arnhem
Openingstijden:
maandag 08.30 - 10.30 uur en donderdag 08.00 - 09.30 uur. meer informatie labsho.nl
Trombosedienst:
dinsdag 08.00-09.15 uur
 

Presikhaaf 2
In het Gezondheidscentrum Presikhaaf, gevestigd in de Bethaan op de begane grond bevindt zich ook een prikpost van de SHO. (zie Presikhaaf 1)
Volkerakstraat 185 Arnhem.
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.00 - 11.00 uur.
meer informatie labsho.nl 

 

 

 

 

Over het Lange Water
De Interregionale Rode Kruis Trombosedienst Iedere vrijdag van 08.15 tot 09.15 uur in
Buurtcentrum De Oosthof, Kinderkamp 9 Arnhem

 

 

 

 


Homeopathie

       
C.A. van der Meij
Warmelolaan 2
6825 BN Arnhem
tel. 026 - 364 74 75
website >>>

       


Leefstijlcoaches Arnhem

       

De leefstijlcoaches werken op verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundige, fysiotherapeut of diëtist. Ze begeleiden 50+-ers met een chronische aandoening of een groot risico daarop naar een gezondere leefstijl.
Meer informatie zie website >>> 

   


Logopedie

       Naar boven
Presikhaaf 2
Praktijk voor logopedie
M.J.H. Naber-Melker
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 179
6826GV Arnhem
026 - 364 88 43
website >>>
 

 

   


Oefentherapie

 


Oncologie Netwerk Presikhaaf

   

Oefentherapeut Cesar
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
tel. 026 - 361 40 05
mob. 06 - 83 09 04 43
website >>>

 

 

 

Het netwerk bestaat uit 17 professionals die beschikken over de juiste kennis en ervaring op het gebied van oncologische zorg.
e-mail:info@oncologienetwerkpresikhaaf.nl
website >>>

 

 

   


Pedicuren

       
Presikhaaf 2
Body Culture
Volkerakstraat 26
6826 GM Arnhem
tel: 026 - 361 89 30
Website >>>

  Presikhaaf 2
Pedicure Roos van den Burg
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 179
tel. 026 - 383 08 25
e-mail: Roos@Roospedicure.nl

 

Omgeving winkelcentrum
Pedicure "Paula"
Lange Wal 70
6826 NE Arnhem
tel. 026 - 362 80 70
Website >>>

Over het Lange Water
Andaja
Wieringskamp 12
6825 JD Arnhem
tel: 026 - 363 59 42

 

 

 

Over het Lange Water
PediCares Voetzorg
(Stefanie Janssen pedicure)
Valkhofplein 21
6825 GK Arnhem
Tel: 06 - 43 08 60 66
email: info@pedicaresvoetzorg.nl
website >>>
 

Over het Lange Water
SWOA steunpunt de Weldam
Middachtensingel 39
6825 HG Arnhem
tel. 026 - 361 17 41Tandartsen

       

Presikhaaf 1
Tandartspraktijk Arnhem - Presikhaaf
Waalstraat 8
6826 BN Arnhem
tel. 026 - 361 23 20
website >>>

  Presikhaaf 1
W.E.M. van Vollenhoven
Vrij Nederlandstraat 55
6826 AW Arnhem
tel. 026 - 442 06 12
e-mail: info@tandartsvanvollenhoven.nl
website >>>
  
 

Presikhaaf 3
M.J.M. Hendrikx
van Borselenstraat 230
6826 NT Arnhem
tel. 026 - 361 04 81
website >>>

Winkelcentrum Presikhaaf
H. Verheijden
Hanzestraat 162
6826 MR Arnhem
tel. 026 - 361 00 07

 

Over het Lange Water
N.B. Logtenberg
Middachtensingel 139
6825 HK Arnhem
tel. 026 - 364 64 68
website >>>


Elsweide
H.J.J.L. Adolfsen
Drakensteinlaan 1
6825 AP Arnhem
tel. 026-3611411

Let op:
De praktijken van de tandartsen Maurice Hendrikx, Nico Logtenberg en Walter van Vollenhoven worden samengevoegd en voortgezet op een nieuwe locatie onder de naam Mondzorg Presikhaaf. Op 6 april 2020 opent Mondzorg Presikhaaf haar deuren aan de Ringoven 33 in Arnhem (IJsseloord I). Tot 1 april kunt u de afzonderlijke praktijken nog bereiken via de oude contactgegevens.

In verband met de verhuizing zijn de praktijken van 27 maart tot en met 5 april gesloten. Voor dringende tandheelkundige hulp belt u met de tandartsenspoedgevallendienst, tel. 0900-1515.
Vanaf maandag 6 april vinden alle afspraken plaats op Ringoven 33!

Vanaf 1 april wordt u verwezen naar de nieuwe gegevens:
Mondzorg Presikhaaf
Ringoven 33
6826 TP Arnhem
Tel. 026-364 64 68
info@mondzorgpresikhaaf.nl
www.mondzorgpresikhaaf.nl


Thuiszorg

       
Thuiszorg Midden Gelderland
Verhuisd naar Klarendalseweg 141
6822 GG Arnhem
Telefoon:088-456 09 00
website >>>   

 

Zorg & Welzijn Arnhem
Kramersgildeplein 1
6826 KM Arnhem
tel. 026-363 96 92
e-mail: info@zorgenwelzijnarnhem.nl
website >>>

 

Thuiszorg Groot Gelre
Wichard van Pontlaan 139
6824 GH Arnhem
Telefoon: 026 -  363 9223
E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl website >>>

Het Zorgteam Plus+
Waalstraat 28
6826 BR Arnhem
tel. 026 - 379 00 98 / 06 - 51 71 50 00
e-mail: a.kutuk@hetzorgteamplus.nl
website >>> 
 

 

 

 

   

 

 

 


Verloskundigen

       
Groepspraktijk van Verloskundigen Arnhem
Gezondheidscentrum Presikhaaf
Volkerakstraat 183
telefoon: 026-442 26 22
website >>>
       


Zorgbelang Gelderland

       Naar boven
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem
Postbus 5310
6802 EH Arnhem
tel. 026-3842822
e-mail: info@zorgbelanggelderland.nl
website >>>