Evenementenkalender gemeente Arnhem

Arnhem is een stad met veel evenementen. Wij willen allemaal dat deze evenementen goed en veilig verlopen en geen last van elkaar hebben. Om een goed overzicht te krijgen in het aantal, soort en grootte van de evenementen in de stad, werken we in Arnhem met een evenementenkalender. Samen met de organisatoren willen wij namelijk dat Arnhem een prachtige evenementenstad blijft. Het is daarom van belang dat wij weten of, waar en wat voor evenement u wenst te organiseren in 2020.

Vooraankondiging vóór 1 november 2019 indienen!


Om een goed beeld te krijgen welke evenementen er in het komende jaar plaats zullen vinden, dient de vooraankondiging vóór 1 november 2019 te zijn ingediend. Zo wordt snel duidelijk of er een eventuele samenloop van evenementen is en wordt de inzet van hulpdiensten daarop gebaseerd. Ook wordt zo duidelijk of er meerdere evenementen op eenzelfde locatie plaatsvinden en kan er in een vroeg stadium bemiddeld worden bij deze eventuele concurrerende aanvragen. Rond eind december wordt de kalender definitief gemaakt en ontvangt u bericht. 

De vooraankondiging geldt ook voor uw gewenste evenement tijdens Koningsnacht en -dag! Als u gedurende deze dagen alleen een tapje wenst te plaatsen, hoeft u hiervoor geen vooraankondiging te doen.

Meer informatie over de vooraankondiging en het in te vullen formulier vindt u hier: www.arnhem.nl/evenement