Deadline Presikhaaf wijknieuws nr 4

De deadline voor Presikhaaf wijknieuws nr 4 is 10 augustus 17.00 uur. Stuur uw kopij tijdig in. Deze uitgave verschijnt vanaf 3 september 2018.

Graag uw kopij aanleveren in Word (platte tekst zonder opmaak) en eventuele foto's op hoge resolutue in de bijlage meesturen.