De Oosthof: Bewonersoverleg

Locatie

Buurtcentrum de Oosthof
Kinderkamp
Arnhem

    1. Opening en afzeggingen.  /    Presentielijst rond laten gaan
            -Welkom Gasten en leden van het Bewonersoverleg.

    2. Vaststellen van de agenda.  Zijn er nog aanvullingen / wijzigingen ?

    3. a. -Toelichting werkzaamheden straatcoaches in onze wijk. 
             Ca. 10 min.  Hans Jansen /  Danny  + Vragen t.a.v.de toelichting.        

        b. -Toelichting werkzaamheden wijkconciërges in onze wijk.
             Ca. 10 min.  Derkjan Dijkstra  +   Vragen t.a.v.de toelichting. 

    4. Korte uiteenzetting strategische visie voor Presikhaaf  /  Projectleider Gem. Ah  Arthur Borst

             Ca. 20 min.   +   Vragen t.a.v.de  uiteenzetting.                                    

    5. Ingekomen stukken en (overige) mededelingen
        a. -Politie aangelegenheden /  Anne Wijnveld. 

                        -Introductie en voorstellen Anne Wijnveld.
                        -Toelichten overzicht van incidenten in “Over het Lange Water”
        b. -Mededelingen vanuit Team Leef Omgeving (TLO) / Maren Wassenaar 
                        -Bijzonderheden vanuit team leefomgeving.
                        -Status project Arnhem Oost. 
                        -Wijkprogramma
                        -Stil asfalt Lange water. Vraag van Hans Heeze 026-3636037

        c. -Mededelingen door stadsdeelmanager wijkonderhoud / Jiska Brouwer
                        -t.a.v. onderhoud en verbeterpunten groenvoorziening. 

        d. –Mededelingen scholen  (de Parkschool en Rijnijssel College)
                        -Petra Herbrink / de Parkschool
                        -Kees Hagens   / Rijnijssel College        

        e. –Mededelingen vanuit bewonersoverleg en evt. wijkplatform.

                        -Kamerverhuur Kraaiensteinlaan 2 / en overleg met Juridische zaken Gem.Ah.
                                   -Rondgang met raadslid door de wijk

                        -Uitnodiging Rondetafelgesprek (gesprek inwoners met raadsleden / Burgerparticipatie
                        -Status en ontwikkelingen Kunstgrasveld Luinhorstweg / Dunoweg
                        -Status ontwikkelingen scholen, sporthal, appartementen etc.

                        -Verplaatsen kunstwerk

                        -Huisvesting creatieve en culturele sector  /  Doorwerthlaan 2
     6. Postlijst 02 – 2021   Toelichting in het kort                                                             

     7. Pauze      
     8. Ontwikkelingen buurthuis “de Oosthof”   /  Freddy Sikkes

     9. Verslag en besluiten/ actie lijst.  Bewonersoverleg van 30 juni 2021.           

   10. Thema avonden voor buurt  /  Hoe vervolg ?   Evt. wanneer ?
            Evaluatie Speurtocht door de wijk 

   11. Planning vergaderingen 2022:  Di 1 mrt, wo 29 jun, di 15 nov  (In maart NL-Doet.)
         Planning thema 2022:      vr 22-za23 apr (in wijknieuws 11 apr),
                                               vr 23-za24 sept (in wijknieuws 19 sept)
         Planning Presikhaaf Wijknieuws 2022                                                     
         Planning Nieuwjaarsborrel  (samen met Buurthuis ?)  wanneer ?                                                   

   12. Rondvraag.

   13. Sluiting.