Buurtcentrum De Oosthof: Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bewonersoverleg “Over het Lange Water” en de stichting “Bewonersbedrijf de Oosthof” organiseren op zaterdag 5 januari 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur een nieuwjaarsbijeenkomst in buurthuis “de Oosthof”.

Alle kleine bedrijfjes, ZZP-ers, vrijwilligers van stichtingen en verenigingen, actieve groepen in de Oosthof, maar ook alle buurtbewoners zijn welkom.

De bedoeling is om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar kennis te maken en verbindingen te leggen in een ontspannen sfeer.

Ook wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen die in onze buurt in 2019 gaan plaatsvinden zoals status, ontwikkelingen en activiteiten “Bewonersbedrijf de Oosthof” en de door het bewonersoverleg te organiseren thema-avonden.

Noteer zaterdag 5 januari 2019 alvast in uw agenda.

Freddy Sikkes,  namens “Bewonersbedrijf de Oosthof”, en

Gerie Wolkenfelt, namens Bewonersoverleg “Over het Lange Water”.