Bomenonderhoud in de wijk

Momenteel zijn groenaannemers in opdracht van Stadsbeheer volop bezig met het opruimen van het blad maar ook wordt er onderhoud gepleegd aan het bomenbestand. Gedeeltelijk gaat het om regulier onderhoud, maar ook om plaats te maken voor een nieuwbouwproject (zoals de Parkschool aan de Kinderkamp en de nieuwe sporthal aan de Middachtensingel) of gewoon omdat de boom "op" is. Waar mogelijk vindt herplant plaats.