Bewonersparticipatie

Deze pagina moet nog verder uitgewerkt worden.

De wijk Presikhaaf is verdeeld in 5 buurten waarin een aantal overleggroepen actief zijn.

In de oude structuur vormden deze groepen met afgevaardigden de kern van het wijkplatform. De groepen werken autonoom en komen minimaal twee keer per jaar bijeen.   De vergaderingen zijn openbaar en iedere bewoner uit de buurt kan deelnemen.

Onderwerpen hebben betrekking op leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

Bewonersoverleg voor Presikhaaf 1 (Blauwe Weide en Podium)
Bewonersoverleg voor Presikhaaf 2 (Deltakwartier)
Bewonersoverleg voor Presikhaaf 3
Bewonersoverleg voor Elsweide
Bewonersoverleg voor Over het Lange Water.

Interculturele werkgroep

 

Bewonersparticipatie wordt ondersteund door Rijnstad op Presikhaaf