Bewonersoverleg wijkplatform Presikhaaf

Het bewonersoverleg is een verzamelnaam van vormen van overleg van wijkbewoners zoals die in de als zodanig benoemde Arnhemse wijken georganiseerd zijn. Het gaat om een wijkplatform, bewonersplatform, wijkraad, adviesraad, dorpsraad of wijkorganisatie.

Het wijkplatform Presikhaaf bestaat uit bewoners van alle buurten van de wijk. Samenstelling en taken zijn vastgesteld in de spelregels voor de Arnhemse wijkaanpak, zoals van kracht per 1-1-2021

vergaderingen.

Het wijkplatform heeft vijf reguliere vergaderingen per jaar en vinden plaats in MFC Presikhaven. Deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda wordt op de website gepubliceerd.

later meer.

Deel deze pagina op social media: