Bewonersoverleg Wijkplatform Presikhaaf

Het bewonersoverleg is een verzamelnaam van vormen van overleg van wijkbewoners zoals die in de als zodanig benoemde Arnhemse wijken georganiseerd zijn. Het gaat om een wijkplatform, bewonersplatform, wijkraad, adviesraad, dorpsraad of wijkorganisatie

Het bewonersoverleg is een adviescommissie van het college van B&W in de zin van artikel 84 van de Gemeentewet.

Het wijkplatform Presikhaaf bestaat uit bewoners van alle buurten van de wijk. Samenstelling en taken zijn vastgesteld in de spelregels voor de Arnhemse wijkaanpak, zoals van kracht per 1-1-2014.

Contact:
Postadres: Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem
Telefoon: opbouwwerk Presikhaaf
Email: wijkplatform@presikhaafnet.nl

Deelnemers:

Mevr. Z. Altintas Mevr. J. Ditvoort
Mevr. C. Bloemendaal Dhr. M. Hagen
Mevr. B. Boerboom Dhr. R. Kock
Mevr. Y. Deniz Dhr. G. Wolkenvelt
Dhr. B. Derix  
   
Gemeente Arnhem  
wijkwethouder  n.n.b.
stadsdeelmanager Presikhaaf Mevr. J. Brouwer
wijkteam Leefomgeving
 
Mevr. A.M. Tielen
Dhr. L. Emerentia
 Raadsleden n.n.b.
   
Opbouwwerk Presikhaaf Mevr. L. Vonk
Politiepost Presikhaaf wijkagenten
Onafhankelijk gespreksleider hr. D. Bouwman
Notuliste Mevr. N. Kramer 

 

 

 

 

 

 

Agendacommissie

De agendacommisie bestaat uit leden van het wijkplatform en vormt het z.g. dagelijks bestuur. Zij bewaakt de voortgang en stelt de vergaderagenda op.

Vergaderingen

Het wijkplatform heeft vijf reguliere vergaderingen per jaar en vinden plaats in MFC Presikhaven. Deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda wordt op de website gepubliceerd.