Bewonersavond wijkvisie Presikhaaf 2025

De wijkvisie is opgesteld na een groot aantal gesprekken met bewoners in de diverse buurten.

In totaal zijn er 11 gesprekken geweest, waar bewoners naar hun bevindingen en wensen is gevraagd.

In het convenant is afgesproken om ieder jaar de wijkvisie te toetsen door middels een bewonersbijeenkomst.

Dit jaar is gekozen voor een bewonersavond, en wel op 6 november

 

 

 

 

 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er de afgelopen jaren veel is veranderd in de wijk Presikhaaf. In een aantal buurten zijn huizen gesloopt en is nieuwbouw in de plaats gekomen. Er is een Multi Functioneel Centrum geopend, waar onderwijs en andere organisaties samen werken op het gebied van opvoeding. Ook hebben er meerdere activiteiten plaatsgevonden voor de wijkbewoners, zoals de films in het park en de parkmanifestatie.

Om van Presikhaaf een nog mooiere wijk te maken hebben bewoners en professionals uit de wijk een wijkvisie 2025 gemaakt. In deze wijkvisie staan dromen over de toekomst van Presikhaaf.

 
Convenant wijkvisieConvenant wijkvisie
 

De wijkvisie is opgesteld na een groot aantal gesprekken met bewoners in de diverse buurten.

In totaal zijn er 11 gesprekken geweest, waar bewoners naar hun bevindingen en wensen is gevraagd.

In het convenant is afgesproken om ieder jaar de wijkvisie te toetsen door middels een bewonersbijeenkomst.

Dit jaar is gekozen voor een bewonersavond, en wel op 6 november

  
De presentatie is in handen van Jan Bart Wildschut

Programma:

19.30 uur          inleiding over Presikhaaf

19.40 uur          film over Presikhaaf

20.00 uur          gesprek met de wethouder, directeur woningcorporatie en een lid van het wijkplatform

20.15 uur          pauze

20.30 uur          workshop gekoppeld aan de volgende onderwerpen: Prettige woonbuurten, actieve wijk, zorgzame wijk en aantrekkelijke wijk. U kunt zich in de pauze inschrijven voor een workshop.

21.30 uur          afronding wijkavond

 

 
 
pnpwijkvisie2025