(beter) Nederlands leren

Taalcursus in Presikhaaf

In Presikhaaf staat 2e Taalverwerving hoog op de agenda; er is n.a.v. het wijkactieplan Presikhaaf een To-taal-plan geschreven dat i.s.m. wijkteam Leefomgeving Presikhaaf, Participatiewerk Presikhaaf en Rijn IJssel wordt uitgevoerd. Het participatiewerk coördineert dit plan.

In het Totaalplan wordt het bestaande taalaanbod bij elkaar gebracht en wordt er gekeken waar de hiaten zitten en worden deze waar nodig aangevuld zodat het voor wijkbewoners en voor professionals overzichtelijk wordt waar men voor welke taalvraag naar toe kan in de wijk. Zo ontstaat een doorlopend taalaanbod waarin iedere wijkbewoner op zijn/haar niveau in- en door kan stromen naar het gewenste niveau. In de praktijk komt dat neer op extra taallessen van RijnIJssel voor wijkbewoners, een taalstage, gekoppeld aan de taalles om meer en beter Nederlands te leren spreken. Er is een taalfolder gemaakt met een overzicht wat er allemaal te doen is qua taalactiviteiten in de wijk zodat professionals goed door kunnen verwijzen en wijkbewoners op hun niveau bij de juiste taalactiviteit in de wijk in kunnen stromen/deel kunnen nemen. Het informele taalaanbod (de taalgroepen die door vrijwilligers uitgevoerd worden) wordt door het totaalplan beter op elkaar aangesloten. Ook worden de taalvrijwilligers geschoold en zijn er goede contacten met het stedelijke taalmaatjes project.


In de Taalfolder staat een overzicht van alle taalactiviteiten in Presikhaaf waaraan wijkbewoners mee kunnen doen.
Als u vragen hebt over taalactiviteiten of over deelname aan de activiteiten bel dan met de participatiewerker; 06-52710766.
Klik hier voor meer informatie in de Taalfolder >>>
Klik hier voor inschrijfformulier taalcursus >>>