Belangrijke Telefoonnummers

Alarmnummer
(politie, brandweer, ambulance)
  112    STMG
(St.Thuiszorg Midden Gelderland)
  026 - 376 22 22
Rozet Presikhaaf (voorheen Bibliotheek)
  06 38 91 52 56   SOS Hulpdienst
  026 - 443 60 00
Burenhulp "Voor Elkaar"   06 44 37 83 28   Stadsboerderijk Predsikhaaf
  026 - 702 90 00
Buurtcentrum De Oosthof   026 - 361 98 73   Thuiszorg Groot Gelre
  026 - 363 92 23
Consultatiebureau (afspraken)   088 - 355 65 00   Thuiszorg Vreedenhof
  026 - 384 65 15
De Weldam (SWOA)
  026 - 361 17 41
  Woningstichting/-corporatie Portaal
  0318 - 898 989
Dierenambulance
  026 - 364 91 11
  Woningstichting/-corporatie Vivare
  088 - 054 11 11
Gemeente Arnhem Servicelijn
  0900 - 1809
  Woningstichting/-corporatie Volkshuisvesting Arnhem
  026 - 371 27 12
Huurdershuis
(juridische ondersteuning)

  026 - 443 25 72
  DrieGasthuizenGroep   026 - 354 94 15
Huisartsendienst regio Arnhem (spoed)
  0900 - 1598
  Woonzorgcentrum Waalstaete
  026 - 751 73 00
Jongerencentrum Push
  026 - 361 86 55
  Wijkteam Leefomgeving
  06 - 46 73 74 08
Kinderclub MFC Presikhaven
  026 - 363 70 59
  Wijkteam zorg "Zo doen we het in Arnhem"
  088 - 226 00 00
KUNSTportaal
  026 - 365 52 43
  Ziekenhuis Rijnstate
  088 - 005 88 88
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem
  026 - 370 35 40
  Ziekenhuis Velp
  088 - 005 88 86
MFC Presikhaven (beheerder)
  026 - 364 71 93
  Zonnebloem afdeling Presikhaaf
  06 - 53 79 72 79
Opbouwwerk/Bewonersondersteuning
Lies Vonk
Ingrid Sieljes
 


06 15 96 52 24
06 52 71 07 66

  Sociaal Raadslieden
(kantoor Symfonie)
Joh. De Wittlaan 244
Spreekuur dinsdag en donderdag
van 13.30 - 15.30 uur
  
  026 - 312 77 00
Politie (niet bedreigend)
  0900 - 8844
     
Vitanos
  06 - 45 87 86 00      

PreZero, grofvuil (via internet gemeente Arnhem
  
  Contactgegevens redacties wijkkrant / wijkwebsite
E-mail Presikhaaf wijknieuws: wijknieuws@presikhaafnet.nl
E-mail wijkwebsite: info@presikhaafnet.nl