Beheerder / wijkverbinder gezocht voor buurthuis de Oosthof in Presikhaaf

Omschrijving: De beheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Oosthof. Hij/zij begeleidt vrijwilligers, coördineert werkzaamheden, houdt contact met de gebruikersgroepen, voert zakelijke beheer- en horecataken uit, zoals controle op de schoonmaak, verzorgen van de inkoop, bardiensten, het bijhouden van kasgeld en afdracht en contacten met de eigenaar van het gebouw over onderhoud.

Samen met het bestuur van de Stichting Bewonersbedrijf de Oosthof, met gebruikers (huurders) en bewoners maakt hij/zij van het buurthuis een bloeiende ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk Presikhaaf.

De beheerder / wijkverbinder organiseert of laat organiseren, maakt mogelijk, verbindt initiatieven en laat zien wat er in de wijk gebeurt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het gebouw, stimuleert activiteiten die een toegevoegde waarde hebben voor de levendigheid en de kwaliteit van de wijk en bouwt mee aan het huis van de wijk: buurthuis de Oosthof.

Hij/zij zet zich in voor het verder ontwikkelen en invulling geven aan een goed draaiend buurtcentrum in samenwerking met gebruikers, vrijwilligers en bestuur.

Op termijn kan dit een betaalde functie worden.

Vereisten:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
  • Ervaring met Microsoft Office (Exel en Word).
  • Bezit van diploma Sociale Hygiëne, HACCP en BHV is erg gewenst, anders bereid tot behalen ervan.
  • Horeca ervaring.
  • Goede communicatieve vaardigheden hebben.
  • Goed kunnen samenwerken, maatschappelijk betrokken zijn.
  • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidsgevoel, flexibel en stressbestendig.
  • Wonend in Arnhem, liefst in Presikhaaf of een band met de wijk hebben.

Het voordeel van deze functie is: nieuwe ervaringen opdoen in een boeiende omgeving, veel contacten met andere mensen en zicht hebben op betaald werk.

Reacties naar: info.deoosthof@gmail.com

Buurthuis de Oosthof, Kinderkamp 9, Arnhem

Status: 
Open

Er zijn nog geen aanmeldingen voor deze vraag/dit aanbod.