Bedrijventerrein IJsselburcht


 

In januari 1998 opende het Lorentz haar deuren en binnen een jaar waren er 40 ondernemers in het Lorentz gehuisvest. De bezetting steeg hierdoor veel sneller dan geprognotiseerd naar 100%.

Het enthousiasme van de huidige ondernemers en de blijvende vraag uit de markt naar de formule van het lorentz waren aanleiding om onderzoek te doen naar uitbreidingsmogelijkheden. Dit resulteerde in een businessplan dat in de zomer van 1999 unaniem door de aandeelhouders is goedgekeurd.


Naast het aanbieden van extra bedrijfsruimte is het mogelijk nog meer service te bieden. Door de uitbreiding kunnen alle ondernemers profiteren van schaalvoordelen van een groter gebouw.

Het grand cafe is hier een eerste voorbeeld van.

 

Het ontwerp is van de architect Han van der Zee die ook het eerste gebouw met zijn markante entree heeft getekend.

 

Klik hier voor meer informatie en ondenemers >>>