Afvalinzameling en onderhoud woonomgeving

 

 

Het onderhoud van uw woonomgeving wordt verricht door de Dienst Stadsbeheer van de Gemeente Arnhem. Het onderhoud van uw directe woonomgeving is in handen van de woningcorporatie waaronder uw woning valt. Voor eigenaren van appartementen is dit meestal de Vereniging van Eigenaren.

De Dienst Stadsbeheer zorgt voor het bijhouden van openbaar groen in de wijk, het onderhouden van straten en plantsoenen, het opruimen van zwerfvuil, enz.
In het najaar en in de winter zorgt de dienst voor het opruimen van herfstbladeren en gladheidbestrijding.

 

Publieke dienstverlening van de gemeente

 

 

Heeft u een melding of klacht over bijvoorbeeld zwerfvuil, groenonderhoud, losliggende stoeptegels, gaten in asfalt, verstopte straatkolken, kapotte speeltoestellen en andere storende zaken in de wijk?

Arnhemmers kunnen op verschillende manieren een melding over de openbare ruimte maken: 

 

 Afval

 

 

Als er vragen zijn over de afvalinzameling op uw adres kunt u bellen met PreZero op telefoonnummer 0800 366 69 99. PreZero is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

U kunt PreZero bellen als: 

  • uw minicontainer niet geleegd is. 
  • u vragen heeft over de inzameldagen.

Alle informatie over afval en de wijze van inzamelen vindt u op de
website van de gemeente Arnhem >>>

Wat hoort in welke afvalbak?
Meer informatie in de afvalscheidingswijzer >>>

 

Melding maken van zwerfafval
In de struiken, op een parkeerplaats of gewoon op straat naast een container. Het komt regelmatig voor dat mensen hun afval dumpen op een schijnbaar willekeurige plek in de openbare ruimte. Hier kunt u een melding maken >>>

Pinnen, ja graag. Ook bij de afvalbrengstations

 
 

 Soms moet u voor afval betalen bij het afvalbrengstation.
Kies dan voor pinnen.


Welk afval is gratis en voor welke afvalsoort moet u betalen?

Kijk op www.arnhem.nl/afvalbrengstations.

 Grofvuil

 

 

 

Informatie over grofvuil vindt u hier >>> 

 

Green Bag-service

 
 

In de Green Bag kunt u 1 m3 groen afval kwijt. Zowel bladafval als snoeiafval kan erin.
Meer informatie >>>

 

Elektrische apparaten

 
 

Voor elektrische apparaten gelden andere regels,
meer informatie vindt u hier >>>

 

Textiel inzameling

 

 

Textiel wordt twee maal per jaar opgehaald.
In Arnhem-Noord op 19 maart en 24 september 2021
In Arnhem-Zuid op 26 maart en 1 oktober 2021.
Meer informatie >>>

Algemeen telefoonnummer gemeente Arnhem

 
 

Bewoners kunnen met klachten of meldingen over de openbare ruimte bellen naar het centrale nummer van de gemeente, 0800-1809. Via dit telefoonnummer kunnen ze ook vragen stellen over vergunningen en bestemmingsplannen. Door bewoners te verwijzen naar het centrale nummer verbeteren we de publieke dienstverlening van de gemeente. In de toekomst hoeven bewoners dan voor al hun vragen slechts één nummer te onthouden, 0800-1809.

Meldingen openbare verlichting
De meldingen over openbare verlichting kunnen vanaf nu via de melding knop op www.arnhem.nl worden gedaan of via het nummer 0800 - 1809.

 

Milieuklachten

     

 

Meld online: stank, lawaai, afval, hondenpoep, vliegtuiglawaai, enz..
Uw klacht wordt automatisch naar de juiste overheid verstuurd

Link naar milieuklachten.nl