Aanvraagformulier bijdrage uit wijkbudget

 

Bewoners van Presikhaaf kunnen inachtneming van de spelregels voor wijkactiviteiten een beroep doen op het wijkbudget.

Om de aanvraag in behandeling te krijgen dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Voor de behandeling kan een mondelinge toelichting aan het wijkplatform worden gevraagd.

Het wijkplatform, in vergadering, stemt en brengt advies uit aan de budgethouder, de gemeente Arnhem.

 
 Aanvraag door EHBO Presikhaaf voor opleiding van een trainer (sept 2015)    Aanvraag door bewoners Houtmanstraat voor filter in de fontein (sept 2015)

 

 

Voor meer informatie en de spelregels: neem eerst contact op via wijkplatform@presikhaafnet.nl

Het aanvraagformulier downloaden.

De spelregels downloaden