Rijnstad in Presikhaaf

Kennismaken met Rijnstad
Rijnstad is een brede welzijnsorganisatie. Onze maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden helpen Arnhemmers die problemen hebben in hun relaties of met financiële zaken worstelen. Ook zet Rijnstad in een groot deel van de stad activiteiten op voor een uiteenlopende groep mensen. Voor peuters, kinderen, jongeren en volwassenen, van Nederlandstalig tot (van oorsprong) anderstalig.

Bijvoorbeeld activiteiten in een wijkcentrum waarmee we de saamhorigheid in een buurt willen versterken. Of stedelijk projecten zoals poppodium Willemeen of Buurtbemiddeling. Vanuit dertig locaties werken ongeveer twaalfhonderd vrijwilligers en driehonderd beroepskrachten. Samen willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren een actieve rol te spelen in hun eigen wijk of in de stad.

De missie van Rijnstad

Mensen hebben het vermogen om zelf hun leven in te richten en te sturen. Zij doen dit zelfstandig en in wisselwerking met hun omgeving. Zij ontwikkelen een identiteit en bouwen aan hun eigen leven.

Wij willen dit vermogen ondersteunen en versterken. Ons streven is daarbij dat Arnhemmers in staat worden gesteld om binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk mee te doen aan en in de Arnhemse samenleving. 

Buurthuizen in Presikhaaf

Rijnstad bestaat uit 9 wijkcentra, 7 stedelijke projecten en 10 jongerencentra.
Hier van zijn op Presikhaaf 2 wijkcentra en 1 jongerencentrum
Meer informatie over buurtcentra >>>

Wekelijkse activiteiten van Rijnstad in Presikhaaf

Overzicht activiteiten in MFC >>> 
Overzicht activiteiten in De Oosthof >>>

 

Opbouwwerk Presikhaaf

 Voor meer informatie bezoek de website van de Stichting Rijnstad