Wijkplatform Presikhaaf

Locatie

Reguliere vergadering van het wijkplatform Presikhaaf in MFC Presikhaven.
De vergadering is openbaar, er is echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. 

Agenda: zie bijgevoegd bestand