Vrijwilligers groengroep park Kinderkamp

De groengroep De Groene Oosthof-Presikhaaf komt iedere donderdagmiddag bijeen in buurtcentrum De Oosthof om samen werkzaamheden te verrichten in het park. Dit kan variëren van bladvegen, hout kappen, grasmaaien of werken in de moestuin. Iedereen is welkom om mee te doen.

Open