Van de redactie: verslag vergadering wijkplatform Presikhaaf.

Kort verslag vergadering wijkplatform Presikhaaf, 27 september.

Op woensdagavond 27 september is het wijkplatform Presikhaaf voor de eerste vergadering na de vakantie bijeen geweest. De voorzitter heette de leden, gasten, raadsleden, wijkagent en ambtenaren van de gemeente Arnhem welkom.

De wijkagent mocht het spits afbijten met politiezaken van de afgelopen vier weken.

 • Twee leden hadden aandachtspunten voor de politie n.l. parkeerproblemen rond de dr. Dreesschool en niet-aangemelde feesten in park Presikhaaf.
 • Er zijn een viertal inbraken in woningen en drietal kelderboxinbraken geweest.
 • In vijf auto’s is ingebroken en twee zijn er gestolen.
 • Er wisselden elf brommers/fietsen ongewenst van eigenaar.
 • Net als de rest van Arnhem heeft ook Presikhaaf last van autobranden, de recherche onderzoekt de zaken.
 • De babbeltruck is weer waargenomen in de wijk, vooral ouderen worden slachtoffer.

Mededeling: Stadsdeelmanager Sandra Reinhard (stadsbeheer) heeft een andere functie binnen de organisatie, zij wordt opgevolgd door Jiska Brouwer.

Aanvragen uit het wijkbudget: Drie bewoonsters van Presikhaaf 1 gaven een toelichting op de hun aanvraag: de herinrichting van de speelplek in P1. Omdat het over een bedrag boven de 500,00 euro ging, moest het wijkplatform een besluit nemen. De vergadering besloot positief; 7 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen. Bedragen tot 500,00 euro worden door de agendacommissie afgehandeld.

 • Herinrichting speelplek P1: 27.500,00 euro
 • Bewonersinitiatief Deltakwartier: 250,00 euro
 • Bewoners P1, what’s app borden: 400,00 euro
 • Burendag Aldenhaagstraat (OHLW): 500,00 euro

Team Leefomgeving (gemeente Arnhem): door middel van een powerpoint presentatie gaf het team aan wat de plannen voor Presikhaaf zijn, met wie er gesproken is en wat de wensen zijn.

Actuele buurtinformatie:

 • De regels voor huur van het MFC Presikhaven zijn aangepast. Betalende huurders van de ruimtes hebben de voorkeur, andere groepen moeten genoegen nemen met de vrije uurtjes.
 • Veel gestapelde woningen hebben bericht van de gemeente gekregen over de toestand van balkons, hoewel dit alleen voor een bepaald type balkon van toepassing is. Had zorgvuldiger gekund.
 • De ecozone op P1 vordert gestaag.
 • Het karakter van Elsweide verandert door de snelle verjonging in de laatste maanden.
 • In Deltakwartier worden momenteel 163 woningen gebouwd en een speelplek wordt in overleg met bewoners aangelegd.
 • Omdat er veel onvrede is bij omwonenden wordt er met bewoners, Stadsbeheer en Leefomgeving een schouw in park Kinderkamp gehouden.

 

Na het openbare gedeelte volgde een besloten deel. Dit is een redactieverslag, niet het officiële vergaderverslag!

De redactie.