Theesalon in Presikhaaf

Locatie

SWOA-steunpunt Waalstaete
Waalstraat 36
Arnhem

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT) en Pleyade organiseren na de zomer drie keer een theesalon voor vrouwen die mantelzorger zijn en een andere culturele achtergrond hebben. Mantelzorger ben je als je intensief zorgt voor iemand uit je omgeving met een ziekte, een beperking, een psychisch of verslavingsprobleem.

Zorgen voor een ander is mooi, maar kan ook zwaar zijn. Ervaringen delen, informatie krijgen en zelf aan ontspanning toekomen, zijn dan belangrijk.

De theesalon wordt gehouden op dinsdagochtend 19 september, 31 oktober en 19 december van 9.15 tot 11.30 uur. De SWOA heeft daarvoor hun ruimte beschikbaar gesteld in woonzorgcentrum Waalstate. Voor de theesalon zijn vrouwen die mantelzorger zijn van harte uitgenodigd. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten en inschrijving vooraf is niet nodig.

Op 19 september start de theesalon met informatie over mantelzorg en een kennismaking met Pleyade. De informatie die gegeven wordt, is in het Nederlands, maar er zijn genoeg mensen die zo nodig kunnen vertalen. U bent van harte welkom!

Meer informatie is te verkrijgen bij Safure Karatay  en Eline Janssen via telefoon 026 - 327 01 74.