Start bouwrijp maken terrein Briantcollege

Aan de Bethaniënstraat gaat de komende tijd heel wat gebeuren. Het grote schoolgebouw op de hoek met Lange Water, het Briant College, wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe aanbouw. Naast het Briant College wordt een nieuwe sporthal gebouwd en naast de sporthal komt een nieuw gebouw voor de Ommezwaai (speciaal onderwijs). Als dit klaar is, verhuist de Ommezwaai van de huidige locatie aan de Doorwerthlaan naar het nieuwe schoolgebouw.

Het schoolbestuur en de gemeente Arnhem werken samen aan het ontwerp voor de gebouwen en het terrein. Om de gebouwen te kunnen bouwen is het nodig de grond te saneren en bouwrijp te maken. Dit gaat voor het totale terrein gebeuren in 2 fases. Fase 1 is het deel waar de sporthal en De Ommezwaai komen en dit gaat dat de komende tijd gebeuren. Op 16 juli 2018 start aannemer NTP daarmee. De verwachting is dat het terrein half september klaar is, zodat er vanaf half november 2018 gebouwd kan gaan worden.