Raad van State schorst openstelling in/uitrit Lange Wal

Beste dames en heren,

Vrijdagmiddag 25 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het kort geding (voorlopige voorziening) van De Stoere Houtman en 204 bewoners tegen de gemeente en Wereldhave om een verbinding te maken tussen het Gildemeestersplein en de Lange Wal.

De Raad van State heeft, zoals wij hadden gevraagd, het bestemmingsplan geschorst tot aan de zitting van de bodemprocedure. Dat houdt concreet in dat pas op zijn vroegst begin 2019 een definitieve uitspraak wordt gedaan en dat er tot dat moment niets buiten mag worden gedaan.

Hoofdredenen hiervoor zijn:

  • De rechter betwijfelt of de gemeente voldoende heeft onderbouwd of de aansluiting wel echt noodzakelijk is. Het parkeerterrein lijkt immers op veel tijden vol te staan;
  • Het eventuele gevaar door bevoorradingsverkeer op het parkeerterrein is niet goed onderbouwd;
  • Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat het plan zal leiden tot een verkeersonveilige situatie op de Lange Wal met verkeersongelukken tot gevolg.

De volledige uitspraak is te lezen op:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=95298&summary_only=&q=

Het bestuur van De Stoere Houtman

 

Noot van de redactie: In het kader van het Ontwikkelingsplan Presikhaaf/hoofdstructuur verkeer van de gemeente Arnhem is de Lange Wal verkeersluw gemaakt. De weg was chaotisch voor fietsers en busverkeer, daarom was de ingang van het parkeerterrein verplaatst naar de IJssellaan.