Presikhaaf wijknieuws

 

Presikhaaf wijknieuws is een wijkkrant voor Presikhaaf en is een uitgave van het wijkplatform. De wijkkrant verschijnt 6 maal per jaar en wordt gemaakt door vrijwilligers.

Als u het Presikhaaf wijknieuws niet hebt ontvangen kunt u gratis een exemplaar ophalen bij De SuperCoöp in het Winkelcentrum Presikhaaf en bij MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7

Jaargang 19 - 2017
nr1 jan 17
nr 1 januari
 

 
nr 2 april


nr 3 juni


nr 4 september


nr 5 oktober

 
nr 6 december

 

 

 

 

 

 

Deadlines en verschijningsdata 2017
nummer

Kopij inleveren
vóór 17.00 uur

Verschijnt


2017-1 06 januari 30 januari
2017-2 10 maart 03 april
2017-3 26 mei 19 juni
2017-4 18 augustus 11 september
2017-5 29 september 23 oktober
2017-6 10 november 04 december

2018-1 12 januari 2018 05 februari 2018

 

E-mail
wijknieuws@presikhaafnet.nl