Opening ‘week van de alfabetisering’ in MFC Presikhaven

Locatie

MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
Arnhem

Week 36 is de landelijke week van de alfabetisering. Op Maandag 4 september is de opening van de week v.d. alfabetisering in Arnhem in MFC Presikhaven door wethouder Ron König.

I.s.m. bibliotheek Arnhem, Rijn IJssel en Participatiewerk Presikhaaf/Rijnstad wordt er een meezingactiviteit georganiseerd voor wijkbewoners. Iedereen is welkom. O.a. alle taalcursisten van de diverse taalgroepen in Presikhaaf worden voor deze feestelijke bijeenkomst uitgenodigd. Alle andere wijkbewoners en geïnteresseerde professionals zijn welkom!

Programma:

10.45                    inloop met koffie in bibliotheek Presikhaaf

11.15                    opening door wethouder Ron König

11.30 – 12.00       zingen

12.00 - 12.15        afsluiting

Toelichting:
In Presikhaaf staat 2e Taalverwerving hoog op de agenda; er is n.a.v. het wijkactieplan Presikhaaf een To-taal-plan geschreven dat i.s.m. wijkteam Leefomgeving Presikhaaf, Participatiewerk Presikhaaf en Rijn IJssel wordt uitgevoerd. Het participatiewerk coördineert dit plan.

In het Totaalplan wordt het bestaande taalaanbod bij elkaar gebracht en wordt er gekeken waar de hiaten zitten en worden deze waar nodig aangevuld zodat het voor wijkbewoners en voor professionals overzichtelijk wordt waar men voor welke taalvraag naar toe kan in de wijk. Zo ontstaat een doorlopend taalaanbod waarin iedere wijkbewoner op zijn/haar niveau in- en door kan stromen naar het gewenste niveau. In de praktijk komt dat neer op extra taallessen van RijnIJssel voor wijkbewoners, een taalstage, gekoppeld aan de taalles om meer en beter Nederlands te leren spreken. Er is een taalfolder gemaakt met een overzicht wat er allemaal te doen is qua taalactiviteiten in de wijk zodat professionals goed door kunnen verwijzen en wijkbewoners op hun niveau bij de juiste taalactiviteit in de wijk in kunnen stromen/deel kunnen nemen. Het informele taalaanbod (de taalgroepen die door vrijwilligers uitgevoerd worden) wordt door het totaalplan beter op elkaar aangesloten. Ook worden de taalvrijwilligers geschoold en zijn er goede contacten met het stedelijke taalmaatjes project.