Lange Wal, stand van zaken

De reeds betrokken bewoners (Lange Wal, De Houtmanstraat) en Wereldhave gaan samen een plan maken om de Lange Wal veiliger in te richten wanneer er een nieuwe aansluiting komt op die Lange Wal. De wethouder heeft gisteren toegezegd dat een verkeerskundige van de gemeente bij dat overleg zal aansluiten.


Aandachtspunten zijn:

·         verkeerstoename als gevolg van nieuwe toegang

·         voetgangersoversteek thv Keulse Slag

·         pinautomaat ING

·         bushalte Keulse Slag

·         (ontbrekend) voetpad tussen Keulse Slag en ingang WCP Langenbachstraat

·         Snelheid op Lange Wal

 

Zodra het plan klaar is wordt het uiteindelijk voorgelegd aan de raad in het kader van de benodigde bestemmingsplanprocedure voor de nieuwe toegang.

 

Namens de bewoners en wijkplatform Presikhaaf, Bram Derix