Laatste wijkplatformvergadering voor Helen Magré

Aan het eind van de eerste wijkplatformvergadering van dit jaar is afscheid genomen van wijkplatformlid Helen Magré. Vertrek uit de wijk en Arnhem is de aanleiding voor dit afscheid. Helen was vier jaar lid van het wijkplatform Presikhaaf en daarnaast een betrokken persoon in de wijk.
Ook de redacties van de wijkkrant en website wensen Helen en haar gezin veel voorspoed in haar nieuwe woonplaats Apeldoorn.