Gezocht! Vrijwilliger die op basisniveau Nederlandse taalles kunnen geven aan wijkbewoners

De cursisten die aan de Nederlandse taalles deelnemen zijn vaak wijkbewoners die nieuw zijn in Nederland of wijkbewoners die taalles van Rijn IJssel hebben afgesloten en hun Nederlands willen blijven oefenen of wijkbewoners die al langere tijd in Nederland zijn en beter Nederlands willen leren.

We zoeken (i.v.m. de samenstelling van de groep een vrouw) die aan de groep in Wijkcentrum de Oosthof les wil geven op dinsdagochtend.

Wat verwachten we van de vrijwilliger die les geeft?

-          Iemand die voldoende de Nederlandse taal beheerst en die dit aan een groep uit kan leggen/les kan geven.

-          Het gaat bij de Nederlandse les om beter leren spreken, schrijven, woordenschat en beter leren lezen.

-          Je moet in staat zijn om zelf met passend lesmateriaal de les in te vullen.

-          In de bibliotheek of via RijnIJssel kunnen wij je helpen met het vinden van passend lesmateriaal.

-          Een maal per week beschikbaar is voor de uitvoering (ca. 2 uren).

Wat bieden we:

- Begeleiding door de participatiewerker.

- Vrijwilligerscontract.

-  Aansluiting bij scholing van de taalvrijwilligers die actief zijn in Presikhaaf, het Arnhemse Broek en bij het taalmaatjesproject.

 

Contact: Ingrid Sieljes, i.sieljes@rijnstad.nl 06-52710766

Open