Bij Tennisvereniging Presikhaaf (TVP) zijn 55+heren actieve leden en doen mee in de onderlinge regionale competitie.

Een terugkerende activiteit bij TVP is de deelname van deze leeftijdgenoten aan de onderlinge regiocompetitie, waaraan circa een twintigtal verenigingen deelnemen. Dit sportieve en gezellige evenement vindt sinds 1989 met de inzet van de deelnemende verenigingen in zowel het voorjaar als het najaar plaats. De komende maanden april en mei spelen de sportieve heren weer op de vrijdagmorgen hun partijen bij toerbeurt bij de eigen of bij een andere vereniging.

Dit jaar zijn de 6 teams van TVP in een herkenbaar blauw shirtje met TVP-logo gestoken. Een van de deelnemers schonk deze shirts aan TVP. Het werd het sluitstuk van weer een lange periode elke week volhardend met elkaar trainen en betekent de start van de competitietijd. Natuurlijk gingen alle deelnemers in de nieuwe outfit vol trots op de foto. Ook dit jaar is de inzet weer dat de leden met zo goed mogelijke resultaten voor de dag komen. Maar het traditioneel combineren van gezelligheid met sportiviteit is voor de deelnemers minstens zo belangrijk.
De vrolijke fotosessie in de eerste lentezon is daar een voorbode van!

Bij TVP zijn toeschouwers en supporters van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen. Het clubhuis en de bar zijn dan geopend en er kan genoten worden van de tennissport en de gemoedelijke sfeer.

Informatie over TVP is te vinden op www.tvpresikhaaf.nl
De onderlinge regiocompetitie heeft een eigen website www.regio55plus.nl

Open